CONSOLID 444 NANO ZEMİN STABİLİZATÖRÜ


  •  Consolid 444 Nano Zemin Stabilizatörü, suda çözünmüş halde emülgatörler,  katalizatörler ve alkoller içeren emülsiyon formunda organik/kimyasal bir madde olup, süt beyaz/kahverengi renkte olup amonyağa benzer kokuya sahiptir.
  • Consolid 444 Nano Zemin Stabilizatörü, zemine ağırlığa göre 1 m3 zemine 1-1,2 litre olarak kullanılır.
  • Consolid 444 Nano Zemin Stabilizatörü, 200 litrelik varillerde satılmaktadır.
  • Çevre dostudur, zehirli değildir, yüksek sıcaklıklarda yanıcı ve parlayıcı değildir.

CONSOLID 444 Nano Zemin Stabilizatörünün mevcut zemine uygulandığında geri dönüşsüz olarak yüksek olumlu etkileri şunlardır:

  • CONSOLID 444 Sıvı Nano Zemin Stabilizatörü, kile bağlanmış olan ince su tabakasını parçalayıp kil tanelerinin geri dönülmez bir şekilde bağlanarak kümelenmelerine yol açarak sızıntı ve kapilerite artışı yoluyla işlenmiş zemine etki eden suyun bloke edilmesi ile kapilerite artışını engeller, su emilim kapasitesi şiddetli bir miktarda düşer ve işlenmiş zeminin aşınmaya maruz kalan üst katmanların koruyucusu olarak harekete geçer.
  • Zeminin doğal bağlayıcılığını ortaya çıkararak sıkışma özelliğini arttırır,
  • Zaman içerisinde ve trafikten dolayı oluşan yük basıncından dolayı yüksek yoğunluğa ulaşır ve temel tabakasına yüksek mukavemet ve geçirimsizlik kazandırır.

 

All content is protected by © CONSOLID Co. All Rights Reserved. 2022