CONSOLID NANO ZEMİN GÜÇLENDİRME TEKNOLOJİSİ NEDİR?


Evrensel çözümler sağlayan ve eşi ve benzeri olmayan CONSOLID NANO ZEMİN GÜÇLENDİRME TEKNOLJİSİ, zemin stabilizasyonu, zemin iyileştirmesi ve zemin özelliklerinin olumlu yönde geliştirilerek stabil hale getirilmesi için geliştirilmiştir. Her türlü gevşek kötü zeminin doğal katılaşma sürecini katalize ederek hızlandırır. CONSOLID NANO ZEMİN GÜÇLENDİRME TEKNOLJİSİ hemen hemen her türlü zemin çeşidini kalıcı olarak iyileştirebilmesi özelliğe ile sektörde kullanılan diğer ürünlerden üstünlük sağlamaktadır. CONSOLID NANO ZEMİN GÜÇLENDİRME TEKNOLOJİSİ kullanmanın amacı, mevcut zayıf zeminleri, geleneksel inşaat malzemeleri (Agrega, Dolgu malzemesi, Stabilize malzeme vb) kullanmaksızın CONSOLID NANO ZEMİN GÜÇLENDİRME TEKNOLOJİSİ’ni oluşturan çift komponentli iki ürünün/ katalizörlerin  SOLIDRY NANO ZEMİN STABİLİZATÖRÜ (İnorganik /organik) VE  CONSOLID 444 NANO ZEMİN STABİLİZATÖRÜ (Kimyasal / Polimer) mevcut zemine serilip, daha sonra mevcut zeminle birlikte homojen bir şekilde karıştırılması, ve homojen karışımın optimum nem miktarında 30 tonluk keçi ayağı silindir ve düz tamburlu yol silindiri ile sıkıştırılması yöntemi ile mevcut zayıf zeminin kimyasal ve fiziksel özelliklerinin olumlu yönde çok yüksek düzeyde geliştirilmesini ve hızlı bir şekilde katılaşmasını sağlamayarak yerinde işlenmiş tabakaya aşağıdaki olumlu özellikler kazandırmaktır. Sonuçta doğal kaynaklara zarar verilmesini engelleyerek ekolojik dengenin korunmasını sağlamak, ekonomik, hızlı ve bakım onarım gerektirmeyen kaliteli inşaat projeleri (Yol, Demiryolu, Havalimanı, Liman, Lojistik Alanlar, Çevre Projeleri, Rekreasyon Alanları, Baraj, Gölet, Milli Güvenlik Projeleri, Kanal Yapıları vb) elde etmektir.

Consolid sistemi 1973 yılından beri 2016 yılına kadar dünya üzerindeki 50’den fazla ülkede kullanılmıştır ve Consolid Nano Zemin Güçlendirme Teknolojisi aracılığıyla Amerika, Afrika, Asya, Orta Doğu Ülkeleri, Avrupa ve Rusya’da 30000 kilometreden fazla yol ve birçok toprak düzenleme çalışmaları projeleri yapılmıştır. 

Consolid Nano Zemin Güçlendirme Teknolojisi Almanya, İsviçre, Çin, Angola, Hollanda, Gana, Meksika, Rusya Federasyonu, Dubai, Abu Dabi, Avrupa Birliği Ülkeleri, Amerika ve İngiltere’deki değişik iklim koşulları özellikleri ile bazı büyük projelerde kullanılmıştır.

CONSOLID NANO ZEMİN GÜÇLENDİRME TEKNOLOJİSİ yerel zeminin mekanik özelliklerini iyileştirerek daha sağlam ve dayanıklı olmasını sağlar. Bu konuda gelişmiş ülkelerin ulaştırma bakanlıkları ve bağımsız araştırma kuruluşları bu yeni teknolojinin güvenirliliğini test etmiş ve onaylamışlardır. Ayrıca yıllardır gelişen bu teknolojiyle dünya çapında birçok uygulayıcı bu metodun maliyet avantajından faydalanmış ve rakiplerine karşı belirgin bir üstünlük kurmuşlardır. Dünya Bankası'nın gelişen ülkelerde kırsal kesimlerde yol yapımında kabul ettiği ve Birleşmiş Milletlerin çevre projelerinde uyguladıkları metotlardan biridir.

CONSOLID NANO ZEMİN GÜÇLENDİRME TEKNOLOJİSİ ürünleri olan CONSOLID 444 Nano Zemin Stabilizatörü ve SOLIDRY Nano Zemin Stabilizatörü ürünlerine ait AR-GE çalışmaları Firma Yetkilileri tarafından tamamlandıktan sonra, Süleyman Demirel Üniversitesi MMF Jeoloji Bölümü tarafından sonuçları test edilmiş, Ulaştırma Bakanlığı KGM ve DLH Genel Müdürlüklerine bağlı Zemin Şube Müdürlükleri Laboratuvarları tarafından sonuçları test edilmiş, Çevre ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğüne bağlı TAEK Daire Başkanlığı Laboratuvarları ve Isparta 14. Bölge zemin şube müdürlüğü Laboratuvarları tarafından sonuçları test edilmiş ve sonuçta T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu tarafından BAYINDIRLIK BAKANLIĞI YÜKSEK FEN KURULU İNŞAAT RAYİÇ FİYATLARI LİSTESİNE 2005 YILINDA GİRMİŞTİR. Böylece Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Resmi Projelerinde Güvenli, Ekonomik Olarak Kullanabileceği Faydalı Teknolojik Malzeme durumuna gelmiştir.

Yağmur suyu dahi sızabilir Yağmur suyu yavaş şekilde sızabilir Su sızıntısı ya da şişme kesinlikle görülmez

 

All content is protected by © CONSOLID Co. All Rights Reserved. 2022