GENEL BİLGİ


EŞŞİZ CONSOLID NANO ZEMİN GÜÇLENDİRME TEKNOLOJİSİ yerel zeminin mekanik özelliklerini iyileştirerek daha sağlam ve dayanıklı olmasını sağlar. Bu konuda gelişmiş ülkelerin ulaştırma bakanlıkları ve bağımsız araştırma kuruluşları bu yeni teknolojinin güvenirliliğini test etmiş ve onaylamışlardır. Ayrıca yıllardır gelişen bu teknolojiyle dünya çapında birçok uygulayıcı bu metodun maliyet avantajından faydalanmış ve rakiplerine karşı belirgin bir üstünlük kurmuşlardır. Dünya Bankası'nın gelişen ülkelerde kırsal kesimlerde yol yapımında kabul ettiği ve Birleşmiş Milletlerin çevre projelerinde uyguladıkları metotlardan biridir.

EŞŞİZ CONSOLID NANO ZEMİN GÜÇLENDİRME TEKNOLOJİSİ ürünleri olan CONSOLID 444 Nano Zemin Stabilizatörü ve SOLIDRY Nano Zemin Stabilizatörü ürünlerine ait AR-GE çalışmaları Firma Yetkilileri tarafından tamamlandıktan sonra, Süleyman Demirel Üniversitesi MMF Jeoloji Bölümü tarafından sonuçları test edilmiş, Ulaştırma Bakanlığı KGM ve DLH Genel Müdürlüklerine bağlı Zemin Şube Müdürlükleri Laboratuarları tarafından sonuçları test edilmiş, Çevre ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğüne bağlı TAEK Daire Başkanlığı Laboratuarları ve Isparta 14. Bölge zemin şube müdürlüğü Laboratuarları tarafından sonuçları test edilmiş ve sonuçta T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu tarafından BAYINDIRLIK BAKANLIĞI YÜKSEK FEN KURULU İNŞAAT RAYİÇ FİYATLARI LİSTESİNE 2005 YILINDA GİRMİŞTİR. Böylece Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Resmi Projelerinde Güvenli, Ekonomik Olarak Kullanabileceği Faydalı Teknolojik Malzeme durumuna gelmiştir.

All content is protected by © CONSOLID Co. All Rights Reserved. 2022