NEDEN CONSOLID ZEMİN STABİLİZASYON TEKNOLOJİSİ?


Mevcut zeminde uygulandığında şu avantajları sağlar:

 • Çok kaliteli zemin stabilizasyonu elde edileceğinden dolayı bakım ve onarım maliyetlerinden tasarruf sağlanır.
 • Çoğu zemin çeşidinde aynı oranda malzeme kullanılır
 • Zemin bir kez sıkıştırıldı mı sürekli aynı kalır; Zeminin suya karşı duyarlılığı yüksek bir oranda düşmektedir
 • Zemin özelliklerine olumlu katkıda bulunarak zemin düşmanları kuraklık ve sele çözüm bulur.

CONSOLID ZEMİN STABİLİZASYON TEKNOLOJİSİ, çift komponentli iki ürünün/ katalizatörlerin  KATI ZEMİN STABİLİZATÖRÜ (İnorganik /organik) VE  SIVI ZEMİN STABİLİZATÖRÜ (Kimyasal / Polimer) mevcut zemine serilip, daha sonra mevcut zeminle birlikte homojen bir şekilde karıştırılması, ve homojen karışımın optimum nem miktarında 30 tonluk keçi ayağı silindir ve düz tamburlu yol silindiri ile sıkıştırılması yöntemi ile mevcut zeminin kimyasal ve fiziksel özelliklerinin olumlu yönde çok yüksek düzeyde geliştirilmesini ve hızlı bir şekilde katılaşmasını sağlamayarak yerinde işlenmiş tabakaya aşağıdaki olumlu özellikleri kazandırmaktadır:

 

 • 10-30 kat CBR artışı sağlar ve mukavemeti arttırır.
 • Geçirimsizlik k= 1 x 10-12 m/sn ye yükseltir.
 • Yoğunluğu Arttırır
 • Maliyeti Düşürür
 • İnşaat sürelerini kısaltarak zamandan tasarruf sağlar
 • Plastik indeksini düşürür
 • Optimum nemi yükseltir
 • Suya karşı direnci arttırır, işlenmiş zeminde şişme oluşmaz.
 • Büzülme ve genleşmeyi sonladırır, işlenmiş temel tabakasında çatlaklar oluşmaz.
 • Kapiler faaliyetleri azaltır su geçirimsiziliğini çok düşük seviyeye getirir ve işlemiş tabakada kabarmalar meydana gelmez.
 • Donma ve don sıcaklığı değişikliklerinden etkilenmez
 • İşlenmiş toprakta Proctor Optimum düşüktür ve yoğunluk daha yüksektir.
 • Saha uygulaması kolaydır
 • Bütün zemin çeşitleri ile aynı oranda çift komponentli Consolid 444 ve Solidry ürünleri kullanılır ve her türlü zeminin katılaşma sürecini hızlandırır.
 • Zemin işlendikten sonra oturma oranı %1’in altındadır.
 • Olumlu ekolojik özelliklerinden dolayı çevre dostudur
 • Mevcut zemini değiştirmeye gerek yoktur, mevcut zemin kullanılır dışarıdan ve uzak mesafelerden agrega, stabilize malzeme vb malzemeler taşımaya ve kullanmaya gerek yoktur dolayısı ile nakliye masrafları yoktur.
 • Çoğu projede kötü şartlardaki zeminler bile Consolid Zemin Stabilizasyon Teknolojisi ile işlendiğinde, zeminin bağlayıcı kapasitesi yüksek seviyede artar ve stabilite sağlanarak istenen taşıma kuvveti kalıcı şekilde sağlanır. Sonuçta geleneksel yöntemlere nazaran temel maliyetlerde %20-%50 oranında bir tasarruf sağlanabilmektedir ve çok sayıda (Yol, Demiryolu, Havalimanı, Liman, Lojistik Alanlar, Çevre Projeleri, Rekreasyon Alanları, Baraj, Gölet, Kanal Yapıları vb) projede tüm zemin çeşitlerini geliştirmek ve iyileştirmek amaçlı kullanılabilmektedir.
 • Uzun vadede bakım ve onarım maliyeti gerektirmez ve kalıcı projeler elde edilir. Dayanıklılık ömrü elde edilen matematiksel modelleme ve referans projelere istinaden 300 yıl olarak tespit edilmiştir.
 • 1973 yılından günümüze kadar dünyanın çoğu ülkesinde başarı ile uygulanan projeler halen mükemmel performansa sahiptir.

All content is protected by © CONSOLID Co. All Rights Reserved. 2022